Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate (pčelare, zdravstvene radnike i dr.), da će se Kurs 7. generacije apiterapeuta održati vikendom - od 03.11.2018. do  02.12.2018. godine u Beogradu.

 

Kurs je jedinstvenog i originalanog sadržaja, sa već šestogodišnjim iskustvom i znanjem, a jedini je takve vrste u Srbiji i na području regiona.

Predavači su sa akademskim zvanjem od magistra nauka do akademika iz najrazličitijih oblasti nauke neophodnih za timski rad u oblasti apiterapije: pčelarstva, veterine, hemije, biohemije, tehnologije i farmacije, konvencionalne (anatomija i fiziologija) i tradicionalne medicine (apiterapija, fitoterapija, fitomedicina i dr.) sa Beogradskih ,Novosadskog univerziteta,Vojno-medicinske akademije i odgovarajućih naučnih instituta.

Pored toga predavači su i iskusni pčelari- apiterapeuti,pretežno u praktičnom delu programa.

Teorijski deo programa:

-Biologija medonosne pčele
-Osnovi pčelinjih proizvoda i njihova lekovita svojstava
-Biološka aktivnost pčelinjih proizvoda na ljudski organizam
-Suzbijanje bolesti i parazita pčela i pčelinjeg legla
-Čuvanje, dorada, prerada i pakovanje pčelinjih proizvoda i preparata
-Aktivni principi medonosnog bilja i njihova lekovita svojstva
-Osnovi anatomije i fiziologije čoveka
-Svetska, naučna i praktična saznanja i primena pč. proizvoda i preparata u prevenciji i isceljenju različitih oboljenja i sistema
-Apiterapijske metode, recepture i tehnološki pristup u pripremi i izradi preparata od pč.proizvoda.

Praktični deo:

-Rad na pčelinjaku
-Praktičan rad na izradi preparata, 

 

Kurs je akreditovan kao nacionalni kurs prve kategorije Odlukom Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije br 153-02-4320/2017-01 od 3. marta 2017. godine.

Nakon završenog Kursa svi kandidati stiču jedinstveno zvanje i sertifikat apiterapeuta.

Cena Kursa je 50000 din.

Način plaćanja: u ratama.

Prva rata se uplaćuje prilikom prijavljivanja, na tekući račun Udruženja Api-Beo. Instrukcije za uplatu se dobijaju nakon prijavljivanja.

Poslednji rok za prijavljivanje je 7 dana pre početka kursa.

Informacije na:
Prof.dr Mića Mladenović 00381 60 336 1721 e-mail: mica.mladenovic@gmail.com
Mr sc.Žarko Stepanović 00381 64 339 7775 e-mail: z.stepanovic2013@gmail.com
Dipl.ing.fitomedicine Slobodan Virijević 00381 60 443 0462 e-mail: apiterapijaapibeo@gmail.com