Obaveštavamo sve zainteresovane kandidate (pčelare, zdravstvene radnike i dr.), da će se Kurs 5. generacije apiterapeuta održati vikendom-od 14.10. do  12.11.2017.godine u Beogradu.

 

Kurs je  jedinstvenog i originalanog sadržaja, sa već petogodišnjim iskustvom i znanjem, a jedini je takve vrste u Srbiji, na području Zapadnog i Jugoistočnog Balkana, pa i šire.

Predavači su sa akademskim zvanjem od magistra nauka do akademika iz najrazličitijih oblasti nauka neophodnih za timski rad u oblasti apiterapije: pčelarstva, veterine, hemije, biohemije, tehnologije i farmacije, konvencionalne (anatomija i fiziologija) i tradicionalne medicine (apiterapija, fitoterapija, fitomedicina i dr), koji pretežno drže teorijska predavanja iz svojih oblasti.

Praktični deo sadrži tri dela:

- Prvi - rad na pčelinjaku, 

- Drugi - praktični rad pčelara, tehnologa, farmaceuta i apiterapeuta i dr koji neposredno rade u timu na izradi preparata za prevenciju i isceljenje, i

- Treći - rad apiterapeuta (pčelara, zdravstvenih radnika i drugih), koji rade na neposrednoj primeni preparata u praksi apiterapije u okviru svojih kompetencija po Zakonu republike Srbije i Pravilniku Udruženja API-BEO:

Kurs je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Ministarstva zdravlja Republike Srbije br--od---

Nakon završenog Kursa svi kandidati stiču jedinstveno zvanje i sertifikat apiterapeuta.

Cena Kursa je 5000 din

Način plaćanja: u četiri jednake rate po 12500 din.

Prva rata se uplaćuje nakon prijavljivanja na tekući račun Urduženja API-BEO.

Instrukcije za uplatu se dobijaju nakon prijavljivanja.

Poslednji rok za prijavljivanje je 7 dana pre početka kursa.

 

Predsednik Udruženja:

Prof.dr Mića Mladenović

 

NAPOMENA: Ako iz bilo kojih razloga niste dobili očekivanu, potpunu i zadovoljavajuću informaciju u vezi kursa možete se lično javiti mr sc. Žarku Stepanoviću, Osnivaču, Prvom predsedniku i Savetniku sadašnjeg predsednika Udruženja i podpredsednika za naučno-istraživački rad i razvoj. Njegove kontakte možete pronaći na sajtu www.apiterapija.net