API-BEO Beograd

Udruženje za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda API-BEO

Na inicijativu prof. dr med. Vuka Stambolovića, 22. marta 2012. godine, osnovano je Udruženje za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda API-BEO, a 3. juna 2012. godine održana je Prva sednica skupštine Udruženja.

Izborom svih organa u potpunosti je uspostavljena unutrašnja organizacija Udruženja. Pored osnivača, deo novih članova Udruženja već je uključen u upravne i druge organe.

Osnivači Udruženja su:

  1. Mr Žarko Stepanović, pčelar  apiterapeut, Beograd
  2. Prof. dr med. Vuk Stambolović, Beograd
  3. Dr med. specijalista pedijatrije, Reiki učitelj Mirjana Mićović, Beograd
  4. Prim. dr med. sc. Zorica Plavšić, specijalista pneumoftiziologije, magistar za javno zdravlje, Beograd
  5. Prim. dr med. Zoran Nikolić, specijalista epidemiologije, fitoterapije, akupunkture i laseroterapije, Beograd 
  6. Prim. dr med. Vidoje Kulić, specijalista pulmolog i pčelar, Sombor 
  7. Mirko Stepanović, dipl. hemičar, Beograd 
  8. Vlada Stepanović, dipl. hemičar, Beograd 
  9. Dragan Đorđević, poljoprivredni inženjer i velepčelar, Kamenovo, Petrovac na Mlavi