Učešće predavača Udruženja API-BEO na Svečenom međunarodnom stručno-naučnom Simpozijumu u Sloveniji

"TAKO TO SADA IZGLEDA. RADUJEM SE SUSRETA SA VAMA. LP KARL"