Kursevi apiterapije

Kurs Apiterapije je odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije AKREDITOVAN kao nacionalni kurs/seminar 1. kategorije pod evidencionim brojevima: A-1-876/17, A-1-877/17, A-1-878/17, A-1-879/17,A-1-880/17.  Broj: 153-02-489/2017-01. Datum: 03.03.2017. godine.

Kurs je podeljen na pet nivoa i tako prijavljen za akreditaciju pa je tako i akreditovan.