Ciljevi Udruženja su:

  1. Stručno i naučno unapređivanje apiterapije i integrativne zaštite

  2. Obrazovanje stručnjaka i razvijanje svesti o potrebi unapređivanja aptierapije i integrativne zaštite.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda API-BEO je član Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS)

Član Udruženja - može biti svako lice koje prihvata Statut i Ciljeve Udruženja i podnese prijavu za učlanjenje upravnom odboru udruženja.

Polaznik kursa za apiterapiju i integrativnu zaštitu može biti svako ko prihvata uslove školovanja.