U Srbiji Apiterapija je zvanično priznata kao jedna od metoda u okviru tradicionalne medicine. Apiterapija je takođe prihvaćena kao ogranak Sekcije za tradicionalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Udruženje za apiterapiju i unapređenje integrativne zaštite Beograda API-BEO, osnovano je 22. marta 2012. godine na inicijativu Prof.dr sci. Vuka Stambolovića.Prva sednica Skupštine Udruženja održana je 3. juna 2012. godine a predsedavajući skupštine mr. sci Žarko Stepanović je izabran za Predsednika Udruženja.

Na sastanku Rukovodstva API-BEO, 15.07.2014. godine, odlučeno je da apiterapija bude humanistička profesionalna metoda tradicionalne medicine sa zastupljenim stanovištem medicinskog, odnosno, terapijskog pluralizma.

Jednoglasno je prihvaćen stav o apiterapiji kao posebnoj profesiji određenoj dvema bitnim karakteristikama:

  • Samostalnost - koja proističe iz specifičnog znanja iz života sa pčelama do života sa čovekom

  • Odgovornost - obaveza - koja proističe iz potrebe da princip bilo koje dominacije ustupi pred principom službe, odnosno, profesije apiterapije.